Semináře

 • Odborný seminář – Měření VZT parametrů V

  Naše firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Ústavem techniky prostředí, Fakulty strojní ČVUT v Praze, uspořádala na přelomu května a června tři odborné semináře pro techniky z oblasti měření VZT. Seminář navázal na naše „před covidové“ odborné semináře z let minulých. Dobrá pověst, vysoká odborná kvalita a především účast významných hostů (Ing. Zdeněk Příhoda a Ing. Jan Mík) přilákala celkem 62 techniků z 36 nejvýznamnějších VZT českých firem.

  Vedle teoretických přednášek zabývajících se aktuálními tématy (měření netěsnosti VZT systémů, problematika čistých prostor a měření CHCU a novinky v oblasti textilních vyústek) si frekventanti semináře především vyzkoušeli praktické dovednosti a měření v laboratořích fakulty. Došlo i na jeden zajímavý a unikátní experiment.


  Více najdete na našich sociálních sítích.
  Facebook Airflow Czech Republic   Linkedin Airflow Czech Republic


 • Odborný seminář – Problematika netěsnosti vzduchotechnických systémů

  Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. uspořádala v květnu 2019 další z řady odborných seminářů pro techniky z oblasti měření VZT.


 • Odborný seminář – Měření VZT parametrů IV

  Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Odborem termomechaniky a techniky prostředí, Energetického ústavu FSI VUT v Brně uspořádala v průběhu ledna další z řady odborných seminářů pro techniky z oblasti měření VZT


 • Praktický workshop
  Větrání v praxi, nastavení a zaregulování VZT

  Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s firmou ŠTORC TZBa firmou Evora CZ uspořádala tento workshop v květnu 2018.


 • Odborný seminář – Měření VZT parametrů III

  Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Ústavem techniky prostředí, Fakulty strojní ČVUT v Praze uspořádala v průběhu září první dva společné odborné semináře pro techniky z oblasti měření VZT. Seminář volně navázal na odborné semináře z let minulých, které prozatím převážně probíhaly na akademické půdě a v laboratořích VUT Brno. Dobrá pověst a vysoká odborná kvalita seminářů přilákala celkem 41 techniků z celé České republiky.


 • Odborný seminář - Praktická měření VZT parametrů

  Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Regionálním výzkumným centrem CEBIA-Tech, Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uspořádala odborný seminář týkající se problematiky měření vzduchotechnických parametrů. Seminář se uskuteční dne 24.1.2017 ve Zlíně. Nenechte si ujít mimořádnou příležitost prohlédnout si jednu z nejmodernějších laboratoří v ČR.


 • Workshopy s firmou AIRFLOW

  V únoru 2015 uspořádala firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s firmou Štorc TZB pásmo odborných seminářů zaměřených na problematiku měření vzduchotechnických parametrů


 • Odborný seminář 21.5.2015

  Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Odborem termomechaniky a techniky prostředí, Energetického ústavu FSI VUT v Brně, uspořádala odborný seminář na téma Měření vzduchotechnických parametrů