Servis a kalibrace

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis a kalibrace.

Měřicí přístroje značky Airflow/TSI jsou servisovány, adjustovány a kalibrovány v kalibrační laboratoři mateřské firmy Airflow Lufttechnik GmbH v německém Rheinbachu, která je certifikována jako součást systému řízení jakosti dle ISO 9001:2015.

Jak často je potřeba kalibrovat?

V průběhu posledních let se v každodenní praxi setkáváme se stále rostoucí akcentací dodržování technických norem ČSN EN 16211 Větrání budov – provozní měření průtoku vzduchu – Metody z (prosinec 2016) a normy ČSN EN 12599 Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení (květen 2013), kdy je ze strany investorů i státních orgánů důsledně kontrolována povinnost realizovat měření se zkalibrovanými měřicími přístroji.

Pokud realizujete měření v oblasti potravinářského či farmaceutického průmyslu, zdravotnictví, laboratorního prostředí nebo čistých prostor, potom investoři a státní kontrolní orgány důsledně vyžadují kalibrace v intervalu 1 roku. Týkají-li se Vaše měření zbývajících oblastí VZT, např. kancelářských prostor, gastronomických a restauračních zařízení, multikin či veřejných prostor, jsou akceptovány kalibrační certifikáty staré 2, maximálně však 3 roky. Kalibrační certifikát starší 3 let je již všeobecně pokládán za „propadlý“.

Co se stane, když mám propadlý kalibrační certifikát?

Předně je třeba konstatovat, že se nutně nemusí stát nic. V posledních letech však tato pravděpodobnost neustále významně klesá a není radno na ni spoléhat. Pokud totiž nečekaně vyvstane problém, bývá pro Vás mnohonásobně dražší, než cena jedné kalibrace, o dalších vážných komplikacích nemluvě.

Nejčastější situací bývá moment, kdy předáváte zakázku, která má být následně ověřena kontrolním měřením nezávislé firmy. A jelikož je přesnost měření ovlivňována celou řadou faktorů včetně lidského (zvolená metodika měření, její správné aplikování, praktické zkušenosti a důslednost měřicího technika atd.), mohou být výsledky odlišné a správnost Vašeho měření rozporována. První, k čemu se v takovém případě přihlíží, je „čerstvost“ tedy platnost kalibračního certifikátu. Pokud máte kalibrační certifikáty propadlé, dostáváte se do nepříjemných problémů, neboť jakkoliv bylo Vaše měření metodicky přesnější a preciznější, budou Vaše výsledky apriori odmítnuty. Častý je i jednodušší scénář, v němž si investor či kontrolní orgán při předání zakázky náhle vyžádají kopie kalibračních certifikátů. Jsou-li certifikáty propadlé, není Vaše měření principiálně akceptováno. Bývá navíc nepříjemným pravidlem, že v takovýchto situacích dodavateli naskakuje každým dnem smluvní finanční penále. O pošramocení dlouhá léta budovaného dobrého jména firmy není ani potřeba hovořit.

Mohu si měřicí přístroje zapůjčit?

V případě, že potřebujete měřit a nevlastníte měřicí přístroj, je možné si ho u nás po včasné předchozí domluvě zapůjčit za úplatu. Minimální zápůjční doba je 1 týden. V ceně zapůjčení je vlastní přístroj s kalibračním certifikátem, ochranným obalem (brašna nebo transportní kufřík) a bateriemi.


Zapůjčit lze následující přístroje:

   P.A.N.D.A. - systém na měření netěsnosti
   ProHood - měření velkoplošných vyústek (80-4000 m3/hod)
   TA430 - termický anemometr (0-30 m/s, -10…60 °C)
   PVM 620 - digitální mikromanometr (-3735…+3735 Pa)
   Prandtlova rychlostní dynamická sonda Airflow 795x8 mm
   LCA 501 - lopatkový anemometr (0,25-30 m/s, integrace)

Ve věcech servisu se obracejte přímo na Mgr. Pavla Kracíka tel. 724 514 301